Home » Binnenland » Afscheid van de praatpaal

Afscheid van de praatpaal

Het is een bekende verschijning langs de Nederlandse snelwegen; de gele paal waar je bij pech de hulp kan inroepen van de ANWB of een andere pechhulpverlener. Na ruim 50 jaar trouwe dienst nemen we afscheid van de praatpaal.

De mobiele telefoon en nieuwe technologieën in de auto worden gebruikt om hulp in te roepen en hebben de praatpaal overbodig gemaakt. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om een pechmelding via de praatpalen door te geven en gaan we ze verwijderen.

Verreweg de meeste weggebruikers gebruiken hun mobiele telefoon als ze met pech langs de weg staan en dit aantal neemt nog steeds toe. De praatpalen worden dus steeds minder gebruikt en het onderhoud en de telecomverbindingen brengen hoge kosten met zich mee. Daarom is besloten de praatpalen per 1 juli 2017 buiten bedrijf te stellen en in de maanden daarna te verwijderen. Hiermee bespaart Rijkswaterstaat ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

Uitschakelen en verwijderen van de praatpalen

Vanaf 1 juli worden de praatpalen uitgeschakeld en gaan we ze verwijderen. Het duurt ongeveer 3 maanden voordat alle 3350 praatpalen zijn weggehaald. De praatpalen worden duurzaam afgevoerd, wat wil zeggen dat nog bruikbare onderdelen worden hergebruikt. En wie weet kom je nog eens een praatpaal tegen in een museum.