Home » Binnenland » Belgische en Nederlandse antiterreureenheden oefenen samen
Stockfoto

Belgische en Nederlandse antiterreureenheden oefenen samen

Driebergen – De antiterreureenheden van de Nederlandse en Belgische politie, respectievelijk de Dienst Speciale Interventies (DSI) en de Directie van Speciale Eenheden (DSU), hebben donderdag 29 juni samen een oefening gehouden. In beide landen werden hiervoor interventies gepleegd.

Terrorisme kent geen grenzen en daarom schreven specialisten een realistisch scenario met oog voor detail, gebaseerd op recente concrete gevallen in het westen. Doel van de oefening was het optimaliseren van de internationale samenwerking, afstemming tussen de beleidsteams en het grensoverschrijdend optreden door de interventieteams.

Table-top
Vandaag 29 juni pleegde de DSI een interventie op het terrein van het voormalige Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en op een locatie in Brabant in de buurt van de Belgische grens. Bij de actie in Brabant zijn ook leden van de DSU ingezet. Op hetzelfde moment vonden in België op twee plaatsen interventies plaats. Op één van de locaties in de buurt van de Belgisch/Nederlandse grens zijn ook DSI-leden ingezet. Was 29 juni de dag de beide eenheden daadwerkelijk in actie kwamen. De beleidsteams van beide eenheden waren op maandag 19 juni al aan het werk geweest op zogenaamde ‘table-top’-oefening. Tijdens deze oefening werden de leden van beleidsteams geconfronteerd met een casus die zich steeds verder ontwikkelde en onder wisselende omstandigheden. De beleidsteams moesten onder toenemende tijdsdruk de ministers adviseren en samen een plan van aanpak uitwerken voor een gelijktijdige interventie op vier situaties.

Aanhaken
Hoewel de oefening in eerste instantie was opgezet voor de DSI en de Belgische DSU, gaf dit ook andere diensten van de Landelijke Eenheid de kans om aan te haken met een eigen oefening. Maar allemaal gerelateerd aan het scenario van de DSI. De Dienst Infra bijvoorbeeld met de inzet van de politiehelikopter, ANPR en politieauto’s op strategische posities. De Dienst Landelijk Operationeel Centrum bijvoorbeeld met de opschaling in haar meldkamer en op de 112-centrale. De Dienst Landelijke Informatie Organisatie met opschaling en informatievoorziening richting de DSI.

Hupverleningsdiensten
Op de locatie van het incident zelf maakten de politie van de eenheid Rotterdam en de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid vandaag ook van de gelegenheid gebruik om aan te haken en te oefenen in terrorismegevolgbestrijding. Denk hierbij aan hulpverleningsdiensten die als eerste ter plaatse komen na een aanslag. Hoe ga je om met de slachtoffers? Hoe opereer je veilig in een crisisgebied? De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en de politie Rotterdam oefenden daarom op hetzelfde terrein gezamenlijk als basis voor kennisontwikkeling en -deling.