Home » Provincies » Gelderland » Facebookpost zorgt voor onrust in wijk in Apeldoorn

Facebookpost zorgt voor onrust in wijk in Apeldoorn

De politie heeft dinsdag bemiddeld bij enkele bewoners aan de Gentiaanstraat. Een man zou ernstig zijn bedreigd en uitgescholden worden en ook waren er vernielingen aangericht. Aanleiding zou zijn dat in de straat een man kinderen zou hebben aangesproken. Er waren geen ouderen of ouders getuige van dit voorval. In de buurt werd iemand als “schuldige” aangewezen. Hij werd mikpunt van pesterij, bedreiging en een herkenbare foto werd gepost op Facebook. Deze “post” werd vandaag gedeeld.

Onderzoek politie
Deze situatie leidde tot inzet van de politie die de verhitte gemoederen moest bedaren. Uit onderzoek is niet gebleken dat er iets strafbaars is voorgevallen of dat er verkeerde bedoelingen waren. Deze heksenjacht leidt tot onnodige onrust in de buurt. Het is ongewenst en zelfs strafbaar (smaad) om op deze wijze iemand te schande te maken. Zeker als je het niet absoluut zeker weet. Dit gaat je niet in de koude kleren zitten. Als er sprake is van een verdachte situatie waarbij kinderen betrokken zijn, dan is het van groot belang dat je de politie belt. Het spreken met jonge kinderen over dergelijke situaties vraagt bijzondere gespreksvaardigheden.

Oproep van de wijkagent
De wijkagent is op de hoogte van de situatie. Hij vraagt aan een ieder die betrokken is te stoppen met het belagen van deze man en zijn foto te verwijderen.

Bron: Politie Apeldoorn